Slim Shady Cat Eye Sunnies
Slim Shady Cat Eye Sunnies
Slim Shady Cat Eye Sunnies
Slim Shady Cat Eye Sunnies
Slim Shady Cat Eye Sunnies

Slim Shady Cat Eye Sunnies

Regular price $16.00 $16.00 Sale

  • Slim cat eye shape
  • Resin frame
  • Polycarbonate lens
  • UV400
  • Width: 2.5” Length: 1”